Lil GotIt sa spojil s CEO Trayle, Lil Double 0 a Biggz pre 'Walk Down'

Video Lil GotIt Walk Down s CEO Trayle, Lil Double 0 a Biggz pochádza s láskavým dovolením ShotByWolf a NelShotIt.