Casanova

Casanova naznačuje, že bol donútený priznať sa k obvineniam z vydierania: „Tento systém je šialený“

Casanova naznačuje, že bol donútený priznať sa k obvineniam z vydierania vznesených proti nemu v New Yorku.

Casanova sa spája s Jacqueesom pre Don’t Wanna

Brooklynský rýmovník posiela odkaz láske svojho života na svojom najnovšom.