DJ Snake a Future sa spájajú na klubovom džeme „U Are My High“

DJ Snake a Future sa spojili na nákazlivom, klubovom strihu „U Are My High“, ktorý je prepracovanou skladbou vydanou začiatkom tohto roka.