Millyz

Millyz sa spája s Mozzym pre „Ashes in the Maybach“

Millyz sa spojila s Mozzym pre nový singel „Ashes in the Maybach“, doplnený o zodpovedajúce video s láskavým dovolením Doma Bruna.

Millyz vydáva nové video k skladbe „Highbeams“

Video Millyz Highbeams obsahuje produkciu od ReyBeatz a je najnovším z najnovšieho projektu hlavného predstaviteľa z Massachusetts 'Blanco 4.'